Ets aquí
Inici > Condicions laborals i millores socials > CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2018

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2018

D.O.G.C. núm. 7381 de data 31 de maig de 2017

Departament Treball, Afers Socials i Famílies. ORDRE: TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual

s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018, que reproduïm a continuació:

 

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

 

1 de gener (Cap d’Any)

6 de gener (Reis)

30 de març (Divendres Sant)

2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

15 d’agost (l’Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

 

De les tretze festes esmentades, n’hi ha una, a triar entre el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

 

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret

146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

 

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

 

A Barcelona ciutat seran festes locals:

21 de maig (Dilluns de Pasqua Granada)

24 de setembre (Mare de Déu de La Mercè)

 

 

 

 

Comparteix:
Top