Ets aquí
Inici > Actes, campanyes, concentracions i manifestacions > Declaració conjunta de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Declaració conjunta de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

La Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, davant deis greus fets produïts ahir, 20 de setembre de

2017, a la Generalitat de Catalunya, les seves institucions i els seus empleats i empleades públiques, manifesta el següent:

1.- Cal emmarcar els fets d’ahir en el que és un conflicte polític obert fa temps. Els conflictes polítics requereixen solucions polítiques. La solució d’aquest conflicte passa per I ‘exercici del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya.

2.- Ahir es va produir un atac a les institucions i als drets fonamentals de la ciutadania i deis empleats públics. Entenem que ha de cessar la conculcació de drets civil s i les mesures d’àmbit judicial i penal, així . com les agressions a les institucions i a I ‘autogovern del poble de Catalunya.

3.- Ahir hi va haver, també, la resposta unitària de la societat catalana, que és plural i diversa, en defensa deis drets fonamentals, de les institucions catalanes i de la nostra capacitat d’autogovern. En aquest sentit, fem una crida a mantenir la convivència democràtica i la cohesió de la societat catalana; som un sol poble.

4.- Denunciem les actuacions judicials dutes a terme per forces policials en el dia d’ahir. Es tracta d’actuacions jurídiques i policials desproporcionades i injustificades.

Exigim el cessament immediat de les detencions i la immediata posada en llibertat de les persones que restin detingudes.

5.- Denunciem la situació a que es va sotmetre a treballadors i treballadores. És inadmissible que, pel fet d’anar a treballar i complir amb la seva feina, hagin hagut de viure la situació d’angoixa i tensió per la presencia i actuació de forces policials armades.

6.- Exigim la restitució de totes les competències del Govern de Catalunya i el respecte als drets democràtics de la ciutadania de Catalunya.

7.- Ens manifestem de manera clara i rotunda contra totes les formes d’intolerància.

Això va de democràcia.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2017

Comparteix:
Top