Search

INTERINS

 La UGT interposa recurs de cassació. Seguim defensant els teus drets.interino

La UGT continua treballant en defensa dels funcionaris interins. Esgotarem fins l’ultima possibilitat legal per tal d’aconseguir el retornament dels seus drets.

Llegeix més:En defensa dels drets dels funcionaris interins

dimecres, 25 juliol de 2012

NOVA INSTRUCCIÓ DE REINGRESSOS AL SERVEI ACTIU DEL PERSONAL FUNCIONARI SENSE RESERVA DE PLAÇA

La Funció Pública va presentar una nova instrucció per regular els reingressos al servei actiu del personal funcionari sense reserva de plaça. Segons ella, la circular 3/2005 existent fins ara està desfasada, és molt generalista i dóna peu a moltes interpretacions i amb aquesta nova instrucció volen donar estabilitat a les plantilles adjudicant els funcionaris de forma provisional prioritàriament als llocs considerats “essencials”. La instrucció també defineix els criteris de cessament del personal interí que resulti afectat pels reingressos.

La UGT ja està d’acord que finalment es defineixen les regles del joc, el que ens preocupa és el gir de 180º que la Funció Pública ha fet en el supòsit dels criteris de cessament del personal interí. Si a l’anterior instrucció només es tenia en compte (teòricament) l’antiguitat dels personal interí, en la nova proposta, a la pràctica, només compta la puntuació obtinguda en l'última oposició, sense valorar l’experiència professional dels treballadors. La UGT ha defensat que l’experiència i l’antiguitat també es tinguin en consideració, de forma similar a un concurs d’oposició, juntament amb el resultat obtingut a l’oposició, ja que l’experiència també és un grau, i un de ben important!

  Llegeix més:Funció pública no vol valorar l’experiència en el lloc de treball dels funcionaris interins.

divendres, 13 abril de 2012

En resposta a las moltes consultes rebudes sobre el dret a percebre la prestació per atur dels funcionaris interins afectats per l’aplicació de la mesura de reducció del 15% de jornada i de salari, la UGT informa que la normativa actual recull el dret a percebre la prestació per atur parcial quan l’empresari decideixi una reducció temporal de jornada diària i de salari, segons el que estableix l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors i per mitja d’un ERO suspensiu.

En base a això, al personal funcionari interí no li és d’aplicació aquesta regulació, per no haver estat afectat per un ERO suspensiu, per la qual cosa entenem que no serà possible actualment la percepció de l’atur per la part de jornada reduïda.

dimecres, 25 abril de 2012

La retallada del 15 % de jornada i retribucions del personal funcionari interí perpetrada pel Govern mitjançant el seu demolidor Pla de “Desocupació”, genera en els treballadors afectats una situació de facto d’atur parcial que hauria de donar dret a la percepció de la corresponent prestació, ja que en cas contrari es produiria un segon cas de discriminació.

Els afectats ja han estat discriminats respecte del personal funcionari de carrera, essent considerats per l’Administració com a treballadors de segona. El fet de no poder accedir a una prestació per atur parcial, com la resta de treballadors, suposaria encara una nova precarització dels seus drets. Llegeix més:Dret a la prestació d’atur parcial dels interins amb 15% de reducció


dimecres, 04 abril de 2012

La UGT de Catalunya ha interposat recurs contenciós administratiu especial d’ empar judicial dels drets fonamentals contra l’ acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 27 de març de 2012 en el qual s’aprovava el Pla d’ Ocupació Pública que suposa entre d’altres mesures la retallada del 15 % de jornada i retribucions del personal funcionari interí.

Considerem aquest Pla contrari a dret i lesiu als funcionaris interins. El Govern de la Generalitat realitza un acte de DISCRIMINACIÓ, ja que utilitza de manera totalment arbitrària el criteri de retallada, ser funcionaris interins, no atenent a les característiques de cada lloc de treball afectat.

Aquest fals Pla d’Ocupació no és més que una manera de precaritzar les condicions de treball de milers de treballadors, abans d’enviar-los definitivament a l’atur. Llegeix més:LaUGT ha interposat recurs contra la retallada del 15% a funcionaris interins

Contribute!
Books!
Shop!
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green red Oranges blue crimson

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Background Image

Spotlight4

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction